ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური)  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

  • სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

 

სოციალურ საქმეთა და ჯანდაცვის სამსახურის I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

 

ნინო სხულუხია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: 591 44-53-20

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

სამსახურის უფროსის მოადგილე - გოჩა კეკუტია 

ტელ: 595 02-71-71

E-mail: e-mail:kekutia.gocha@mail.ru
 

 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

 თამარ სოსელია 

ტელ: 591 44-53-20

 

გააზიარე