ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

  1.    სოციალურად დაუცველი ოჯახების  და   მოწყვლადი  ჯგუფების  საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით  სხვადასხვა ორგანიზაციებისა  და

ფიზიკური პირების მიერ წარმოდგენილი  პროექტების თანადაფინანსების  პროგრამა 

     ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი  ოჯახების და  მოწყვლადი  ჯგუფების, შშმ პირთა, მრავალშვილიანი  ოჯახების, მარტოხელა  მოხუცების, მარტოხელა მშობლების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების, სმენადაქვეითებული და შეზღუდული მეტყველების მქონე პირთა, უსინათლოთა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, გენდერულ საკითხთა და  სოციალური საწარმოების ხელშეწყობის  მიზნით წარმოდგენილი  პროექტების თანადაფინანსებას.

  1. წარმოდგენილი  პროექტების შერჩევა მოხდეს გამგებლის  მიერ დამტკიცებული  დებულებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად   სპეციალური შექმნილი კომისიის  მიერ.
  2. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  •  საპროექტო წინადადება და დამატებითი დოკუმენტაცია კომისიის დებულების  შესაბამისად

 

გააზიარე