ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საკრებულოს სხდომა 2018 წლის 4 მაისი

13 May, 2018

4 მაისს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 49 წევრიდან 35 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

 • განკარგულება #45 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
 • განკარგულება #46 - საკრებულოს წევრთა ეთიკის კოდექსი და ფიცი
 • განკარგულება #47 - საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის ვადის გაგარძელება
 • განკარგულება #48 - ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამიდან თანხის გაცემა
 • დადგენილება #49 - ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესი
 • დადგენილება #50 - მერისა და საკრებულოს წევრის ამომრჩევლებთან გაწეული მუშაობის ანგარიშის წარდგენის წესი
 • დადგენილება #51 - სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესი
 • დადგენილება #52 - მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულებაში ცვლილება
 • დადგენილება #53 - მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახურის დებულებაში ცვლილება
 • დადგენილება #54 - სოციალური პროგრამების განხორციელების წესში ცვლილება
 • დადგენილება #55 - ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმაში ცვლილება

დოკუმენტები:

გააზიარე