ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საკრებულოს სხდომა 2018 წლის 3 აგვისტო

12 აგვისტო, 2018

1 აგვისტოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 50 წევრიდან 37 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

 • განკარგულება #70 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
 • განკარგულება #71 - ქალაქ ზუგდიდში თამარ მეფის ქუჩაზე მიწის ნაკვეთის განაშენიანების რეგულირების გეგმა
 • განკარგულება #72 - რგფ-ის პროექტებში ცვლილება
 • განკარგულება #73 - სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა
 • განკარგულება #74 - განათლების კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება
 • განკარგულება #75 - საკრებულოს ტიტულიანი ქაღალდის ნიმუშის დამტკიცება
 • განკარგულება #76 - საკრებულოს ვებგვერდის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
 • განკარგულება #77 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისა და აღრიცხვის წესის ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #78 - ზუგდიდში ავტომანქანების პარკირების წესის ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #79 - სოციალურ საკითხებზე მომუშავე მრჩეველთა საბჭოს დებულების ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #80 - ქალაქ ზუგდიდში ბენდელიანის ქუჩაზე მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემა
 • განკარგულება #81 - ანაკილასა და განმუხურში შავიზღვისპირა პლაჟზე ბაზირების პუნქტების განსაზღვრა
 • განკარგულება #82 - პეტიციაზე გადაწყვეტილების მიღება
 • განკარგულება #83 - პეტიციაზე გადაწყვეტილების მიღება
 • განკარგულება #84 - დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა (გარევაჭრობა)
 • დადგენილება #69 - შშმ პირთა საკითხებზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ დონეზე მომუშავე საბჭოს დებულება
 • დადგენილება #70 - სოციალური პროგრამების განხორციელების წესში ცვლილება
 • დადგენილება #71 -უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი
 • დადგენილება #72 - სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესი
 • დადგენილება #73 - 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
 • დადგენილება #74 - ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება

დოკუმენტები:

გააზიარე