ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საკრებულოს სხდომა 2018 წლის 23 იანვარი

2 თებერვალი, 2018

23 იანვარს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 49 წევრიდან 41 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

 • განკარგულება #4 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
 • განკარგულება #5 - თანხმობა მერიას სესხის აღებაზე
 • განკარგულება #6 - სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების შეფასების სისტემის ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #7 - სკოლამდელი აღზრდის პერსონალის პროფესიული სტანდარტების ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #8 - სკოლამდელი აღზრდის დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #9 - სკოლამდელი განათლების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #10 - სკოლამდელი განათლებისპერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #11 - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #12 - გარე რეკლამის მოწმობის ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #13 - პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #14 - მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #15 - სატელეფონო მომსახურებისა და საწვავის ხარჯვის ლიმიტების ცვლილება
 • დადგენილება #7 - 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
 • დადგენილება #8 - დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის წესი
 • დადგენილება #9 - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
 • დადგენილება #10 - ცვლილება საკრებულოს საშტატო ნუსხაში
 • დადგენილება #11 - ცვლილება მერიის საშტატო ნუსხაში
 • დადგენილება #12 - სოციალური პროგრამების განხორციელების წესში ცვლილება
 • დადგენილება #13 - ძვირადღირებული მედიკამენტებით დაფინანსების პროგრამაში ცვლილება

დოკუმენტები:

გააზიარე