ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საკრებულოს სხდომა 2017 წლის 1 დეკემბერი

7 დეკემბერი, 2017

1 დეკემბერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 49 წევრიდან 42 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

 • განკარგულება #23 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცება
 • განკარგულება #24 - 2018 წლის ბიუჯეტის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
 • განკარგულება #25 - საკრებულოს წევრების ხარჯების ანაზღაურების წესის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
 • განკარგულება #26 - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
 • განკარგულება #27 - მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
 • განკარგულება #28 - მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
 • განკარგულება #29 - მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
 • განკარგულება #30 - ოქმის შედგენისა და ცნობის გაცემის წესის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
 • განკარგულება #31 - სატელეფონო მომსახურებისა და საწვავის ხარჯვის ლიმიტების დაწესება
 • განკარგულება #32 - გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
 • განკარგულება #33 - ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ეების ლიკვიდაციასა და რეორგანიზაციაზე თანხმობის მიცემა

დოკუმენტები:

 

გააზიარე