ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

მიღებული გრანტები

                                                                             2020 წელი

  • 2020 წელს მიღებული გრანტები შეადგენს 16492,5 ათას ლარს, მათ შორის საბიუჯეტოფონდებიდან გამოყოფილია 16082,7 ათასი ლარი.

 

  • 2020 წლის შრომის ანაზღაურების ფონდი შეადგენს 5571,0 ათას ლარს, მათ შორის პრემია - 37,2 ათ.ლარი, წოდებრივი სარგოს დანამატი - 48,1 ათ.ლარი.

 

                                                               

გააზიარე