ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის  სამსახური ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულია.

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურული პროგრამების შემუშავებასა და შესრულების მონიტორინგს.

  • სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.
  • სამსახურს აქვს  ბეჭედი და ბლანკი საკუთარი სახელწოდებით და სხვა საჭირო რეკვიზიტებით.

სამსახურის დებულება

 

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის  სამსახურის I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 

                                          

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - მამუკა ლოგუა

ტელ: 591 44-53-63 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - ირაკლი ფიფია

მობ: 591 44-53-69

 

 

 

 

 

გააზიარე