ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციულ ერთეულების მუშაობის კოორდინაციის განყოფილება

განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

  •  მუნიციპალიტეტის საგარეო ურთიერთობების კოორდინაციას;
  •  მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის ორგანიზებას საქართველოსა და უცხოეთის სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან, ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
  • მერიის თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საჯაროობას, საჯარო ინფორმაციის რეესტრის წარმოებას, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული წესით გამოქვეყნებას, საჯარო ინფორმაციის გაცემას;
  • მერიის სამსახურებისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიებასა და სელექციას, მერიის სამსახურებისაგან და მერიის წარმომადგენლებისაგან საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვას;
  •  ადმინისტრაციული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაციას;
  • მერიის საქმიანობის საინფორმაციო, ანალიტიკური, საცნობარო და ტექნოლოგიურ-პროგრამულ უზრუნველყოფას; ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის მინიჭებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით, აუცილებლობის შემთხვევაში, გამოკითხვის ორგანიზებას;
  • მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციულ ერთეულების მუშაობის კოორდინაციის განყოფილების

II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

კობა ქირია
მობ: 599 72 84 74

 

უფროსი სპეციალისტები: 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თამთა ხვიჩია -გობეჩია - მობ: 599 72 84 74

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ირინე ხვიჩია -  მობ: 599 37-84-04

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ანეტა რაფავა - მობ: 599 85 25 28

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - პაპუნა ჭკადუა - მობ: 591 90-16-25

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -დიანა გამისონია - მობ: 591 50 14 20

               III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლელა ფარჯიკია - მობ: 591 50 14 06
 

 

გააზიარე