ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის  ეკონომიკური პოლიტიკის  და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახური ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულია რომელიც განსაზღვრავს, 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის  და მუნიციპალური სერვისების სამსახური  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით მინიჭებული ფუნქციების განხორციელებას.

  • სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

 

 

ეკონომიკური პოლიტიკის  და მუნიციპალური სერვისების მართვის  სამსახურის I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

 

მიხეილ ჭკადუა
მობილური: 599525238
ელ-ფოსტა mikheilchkadua@gmail.com

 

 

 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

სამსახურის უფროსის მოადგილე - გოჩა ღურწკაია - 595 00 07 20

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე - ზაზა კუპრავა  - 599 34-78-99

 

 

 

 

გააზიარე