ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საკრებულოს წევრის ზვიად ჯგერენაიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზვიად ჯგერენაიას ანგარიში 35 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 35 განკარგულება 12/11/2017 12/15/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოციალური პროგრამების განხორციელების წესში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 35 დადგენილება 03/02/2018 03/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება მერიის დებულებაში ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 35 დადგენილება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 36 დადგენილება 12/28/2017 12/29/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სატელეფონო მომსახურებისა და საწვავის ხარჯვის ლიმიტებში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სატელეფონო მომსახურების ლიმიტისა და საწვავის ხარჯვის ლიმიტის დაწესების შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის პირველი დეკემბრის N31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 36 განკარგულება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის ვლადიმერ ჯიქიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის ვლადიმერ ჯიქიას ანგარიში 36 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის შესყიდვების სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 36 განკარგულება 12/11/2017 12/15/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმაში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 36 დადგენილება 03/02/2018 03/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოფელ ცაიშში შუალედური წინაასარჩევნო კამპანიის ჩატარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცაიშის ტერიტორიაზე შუალედური წინაასარჩევნო კამპანიის ჩატარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ; 37 განკარგულება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნა და დებულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ; 37 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 37 განკარგულება 12/11/2017 12/15/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 38 განკარგულება 12/11/2017 12/15/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომათა დარბაზისათვის ზვიად გამსახურდიას სახელის მინიჭება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის სხდომათა დარბაზისათვის ზვიად გამსახურდიას სახელის მინიჭების შესახებ; 38 განკარგულება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება საკრებულოს დებულებაში „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტი) დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 38 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 39 განკარგულება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
პეტიციის წარმდგენი სიის ბლანკის, ფორმის და რეგოსტრაციის მოწმობის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიციის წარმდგენი (მხარდამჭერი) ამომრჩევლების სიის ბლანკის, პეტიციის ფორმის (პეტიციის წარდგენის (განხილვის) თაობაზე წარსადგენი განცხადების) და პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადების რეგისტრაციის მოწმობის დამტკიცების შესახებ; 39 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აპრილის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 39 განკარგულება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ეკონომიკის კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 02/11/2019 02/18/2019 საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია
საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 4 განკარგულება 11/14/2017 11/23/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 04/03/2019 04/11/2019 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია
ლაშა გოგიას 2016 წლის ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ლაშა გოგიას 2016 წლის ანგარიში 4 ანგარიში 06/15/2016 06/15/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვარი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 4 განკარგულება 01/23/2018 02/01/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 01/23/2018 01/29/2018 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 12/15/2017 12/21/2017 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 03/30/2018 04/06/2018 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 03/29/2019 04/04/2019 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 02/19/2019 02/27/2019 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
ფრაქცია "ქართული ოცნების" ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" სხდომის ოქმი 4 ფრაქციის ოქმი 04/30/2018 05/10/2018 საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
ჯანდაცვის კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 04/10/2018 04/16/2018 საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
ადმინისტრაციული ერთეულების და სქემატური რუქის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების და სქემატური რუქის დამტკიცების შესახებ 4 დადგენილება 11/14/2017 11/23/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 12/20/2017 12/26/2017 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე; 4 დადგენილება 01/05/2018 01/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის; საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის; ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის; ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა 4 კომისიის ოქმი 04/25/2018 05/02/2018 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია
შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ; 40 განკარგულება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრების ხარჯების ანაზღაურების წესში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 იანვრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 40 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების განთავსება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების განთავსების თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 40 განკარგულება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 41 განკარგულება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 41 განკარგულება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებში ცვლილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 თებერვლის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 41 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების თაობაზე 42 განკარგულება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მიწის ნორმატიულ ფასში და ქალაქის ტერიტორიის ზონირებაში ცვლილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 თებერვლის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 42 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ქალაქ ზუგდიდში სპორტული მოედნისთვის დავით სოსელიას სახელის მინიჭება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მინი სპორტული მოედნისათვის სახელდების შესახებ; 42 განკარგულება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
რგფ-ის პროექტების მოწონება საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ 43 განკარგულება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 43 განკარგულება 04/30/2018 05/07/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების შესახებ; 43 დადგენილება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 44 განკარგულება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 44 განკარგულება 04/30/2018 05/07/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მშენებლობის ნებართვისათვის მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ; 44 დადგენილება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 45 განკარგულება 05/04/2018 05/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო

Pages