ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 32 განკარგულება 12/01/2017 12/07/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 მარტის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 32 განკარგულება 03/20/2019 03/27/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება საკრებულოს დებულებაში „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტი) დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 32 დადგენილება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის მალხაზ ჭეჟიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს წევრის მალხაზ ჭეჟიას ანგარიში 32 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის წესის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 32 განკარგულება 03/02/2018 03/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 33 დადგენილება 03/02/2018 03/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ეების ლიკვიდაციასა და რეორგანიზაციაზე თანხმობის მიცემა გაუქმებული თვითმმართველი ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ეების ლიკვიდაციის და რეორგანიზაციის განხორციელებისათვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 33 განკარგულება 12/01/2017 12/07/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების განთავსება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების განთავსების თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 33 განკარგულება 03/20/2019 03/27/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 33 დადგენილება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის დავით ჭითანავას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით ჭითანავას ანგარიში 33 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მშენებლობის ნებართვისათვის მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 33 განკარგულება 03/02/2018 03/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების ადმინისტრაციული წარმოება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 34 განკარგულება 03/02/2018 03/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმების დამტკიცების თაობაზე; 34 დადგენილება 03/02/2018 03/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 34 განკარგულება 12/11/2017 12/15/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
რგფ-ის პროექტებში ცვლილება "საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ" ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 34 განკარგულება 03/20/2019 03/27/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოციალური პროგრამების განხორციელების წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღრული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ 34 დადგენილება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის ზაზა ხუბუას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზაზა ხუბუას ანგარიში 34 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოციალური პროგრამების განხორციელების წესში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 35 დადგენილება 03/02/2018 03/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 35 განკარგულება 12/11/2017 12/15/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 მარტის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 35 განკარგულება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ჯანდაცვის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 35 განკარგულება 03/20/2019 03/27/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება მერიის დებულებაში ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 35 დადგენილება 12/28/2017 01/05/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის ზვიად ჯგერენაიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზვიად ჯგერენაიას ანგარიში 35 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმაში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 36 დადგენილება 03/02/2018 03/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის შესყიდვების სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 36 განკარგულება 12/11/2017 12/15/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 36 დადგენილება 12/28/2017 12/29/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სატელეფონო მომსახურებისა და საწვავის ხარჯვის ლიმიტებში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სატელეფონო მომსახურების ლიმიტისა და საწვავის ხარჯვის ლიმიტის დაწესების შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის პირველი დეკემბრის N31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 36 განკარგულება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 36 განკარგულება 03/20/2019 03/27/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის ვლადიმერ ჯიქიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის ვლადიმერ ჯიქიას ანგარიში 36 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 37 განკარგულება 12/11/2017 12/15/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოფელ ცაიშში შუალედური წინაასარჩევნო კამპანიის ჩატარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცაიშის ტერიტორიაზე შუალედური წინაასარჩევნო კამპანიის ჩატარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ; 37 განკარგულება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნა და დებულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ; 37 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 38 განკარგულება 12/11/2017 12/15/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომათა დარბაზისათვის ზვიად გამსახურდიას სახელის მინიჭება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის სხდომათა დარბაზისათვის ზვიად გამსახურდიას სახელის მინიჭების შესახებ; 38 განკარგულება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება საკრებულოს დებულებაში „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტი) დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 38 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აპრილის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 39 განკარგულება 04/10/2018 04/17/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 39 განკარგულება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
პეტიციის წარმდგენი სიის ბლანკის, ფორმის და რეგოსტრაციის მოწმობის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიციის წარმდგენი (მხარდამჭერი) ამომრჩევლების სიის ბლანკის, პეტიციის ფორმის (პეტიციის წარდგენის (განხილვის) თაობაზე წარსადგენი განცხადების) და პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადების რეგისტრაციის მოწმობის დამტკიცების შესახებ; 39 დადგენილება 03/22/2018 03/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ადმინისტრაციული ერთეულების და სქემატური რუქის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების და სქემატური რუქის დამტკიცების შესახებ 4 დადგენილება 11/14/2017 11/23/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვარი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 4 განკარგულება 01/23/2018 02/01/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 04/03/2019 04/11/2019 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 01/23/2018 01/29/2018 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 12/20/2017 12/26/2017 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის; საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის; ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის; ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის და განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა 4 კომისიის ოქმი 04/25/2018 05/02/2018 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 03/29/2019 04/04/2019 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 02/19/2019 02/27/2019 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
ფრაქცია "ქართული ოცნების" ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" სხდომის ოქმი 4 ფრაქციის ოქმი 04/30/2018 05/10/2018 საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე; 4 დადგენილება 01/05/2018 01/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 4 კომისიის ოქმი 12/15/2017 12/21/2017 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის ქონების უზუფრუქტის ფორმით გადაცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, უვადოდ სარგებლობის უფლებით ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“- სათვის (ს/კ 220001496) გადაცემის თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 4 განკარგულება 01/22/2019 01/30/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო

Pages