ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N35 დადგენილება N35 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N36 დადგენილება N36 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N37 დადგენილება N37 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N38 დადგენილება N38 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N39 დადგენილება N39 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერის სათათბირო ორგანო -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო N4 ოქმი 03/11/2019 03/20/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
04/27/2016 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის ოქმი N4 კომისიის ოქმი 04/27/2016 04/27/2016
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N4 სათათბირო ორგანოს სხდომის ოქმი 03/11/2019 03/11/2019 ოქმი
მერის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო N4 ოქმი 03/11/2019 03/12/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N4 განკარგულება N4 განკარგულება განკარგულება 01/06/2017 01/06/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N4 დადგენილება N4 დადგენილება დადგენილება 03/04/2016 03/04/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N40 დადგენილება N40 დადგენილება დადგენილება 12/29/2017 12/29/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N41 დადგენილება N41 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N42 დადგენილება N42 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი დასახლების საერთო კრება N43 ბრძანება 01/04/2019 01/08/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N43 დადგენილება N43 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
05/31/2016 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N5 კომისიის ოქმი 05/31/2016 05/31/2016
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N5 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 11/13/2019 11/13/2019 მერის სათათბირო ორგანო- სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N5 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 11/13/2019 11/13/2019 მერის სათათბირო ორგანო- სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N5 დადგენილება N5 დადგენილება დადგენილება 03/04/2016 03/04/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერის ბრძანება შინაგანა წესის დამტკიცებაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი N512 ბრძანება 02/24/2020 02/24/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N52 განკარგულება N52 განკარგულება განკარგულება 09/01/2017 09/01/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო საბჭოს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N570 ბრძანება 12/19/2017 12/25/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
06/13/2016 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N6 კომისიის ოქმი 06/13/2016 06/13/2016 საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N6 მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 12/08/2020 03/31/2020 მერის მრჩეველთა საბჭო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N6 განკარგულება N6 განკარგულება განკარგულება 01/06/2017 01/06/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N6 დადგენილება N6 დადგენილება დადგენილება 03/04/2016 03/04/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისთვის გასატარებელი ღონისძიებების კოორდინაციის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ N673 ბრძანება 02/20/2019 02/20/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საქართველოს მთავრობის დადგენილება უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ დადგენილება N698 დადგენილება 12/01/2020 12/01/2020 საქართველოს მთავრობა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ N699 დადგენილება 12/01/2020 12/01/2020 საქართველოს მთავრობა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N7 მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 11/18/2020 12/08/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი
07/01/2016 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N7 კომისიის ოქმი 07/01/2016 07/01/2016
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N7 განკარგულება N7 განკარგულება განკარგულება 01/17/2017 01/17/2017
ზუგდისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N7 დადგენილება N7 დადგენილება დადგენილება 03/04/2016 03/04/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
03/06/2017 გამგებლის ბრძანება პრიორიტეტების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტის შემუშავების შესახებ გამგებლის N752 ბრძანება. N752 ბრძანება 03/06/2017 03/07/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N8 განკარგულება N8 განკარგულება განკარგულება 01/17/2017 01/17/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N8 დადგენილება N8 დადგენილება დადგენილება 03/04/2016 03/04/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ ბ 24 ბრძანება 01/13/2021 12/30/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ ბ24.24210368 ბრძანება 02/09/2021 02/09/2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ბ24.242109711 ბრძანება 04/07/2021 04/12/2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საკრებულოს "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ფრაქციის თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ფრაქციის თავმჯდომარის გელა თოლორაიას ანგარიში გელა თოლორაიას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "სოფლის მეურნეობისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის" კომისიოს თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "სოფლის მეურნეობისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის" კომისიოს თავმჯდომარის გიორგი კუკავას ანგარიში გიორგი კუკავას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "ქართული ოცნება-დეოკრატიული საქართველოს" ფრააქციის თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "ქართული ოცნება-დეოკრატიული საქართველოს" ფრააქციის თავმჯდომარე გონელი ნაჭყებიას ანგარიში გონელი ნაჭყებიას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისის" თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისის" თავმჯდომარის დაზმირ ძიმცეიშვილის ანგარიში დაზმირ ძიმცეიშვილის ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს „ქართული ოცნება-მრეწველების“ ფრაქციის თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს „ქართული ოცნება-მრეწველების“ ფრაქციის თავმჯდომარის ვლადიმერ ჯიქიას ანგარიში ვლადიმერ ჯიქიას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხთა კომისიის" თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხთა კომისიის" თავმჯდომარის თემურ მარკოზიას ანგარიში თემურ მარკოზიას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "ევროპული საქარართველო" ფრაქციის თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "ევროპული საქარართველო" ფრაქციის თავმჯდომარის თინათინ თოდუას ანგარიში თინათინ თოდუას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ლაშა ადეიშვილის ანგარიში ლაშა ადეიშვილის ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის" თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის" თავმჯდომარის მერაბ ხვიჩიას ანგარიში მერაბ ხვიჩიას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების 2021 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების 2021 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ პ/6740085 ბრძანება 02/26/2021 02/26/2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

Pages