ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
დამტკიცებული ბიუჯეტი

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში