ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

03.02.2017 საკრებულოს სხდომა

3 თებერვალი, 2017

დღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა,

 

სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ; მომხსენებლი: ლ. გოგია- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თანამომხსენებელი: მ. ნანავა-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების შესახებ; მომხსენებლი: ლ. გოგია- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თანამომხსენებელი: მ. ნანავა-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 აგვისტოს N 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; მომხსენებლი: ლ. გოგია- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თანამომხსენებელი: მ. ნანავა-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის საქმიანობის ანგარიში მოსმენა; მომხსენებლი: ლ. გოგია- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თანამომხსენებელი: მ. ნანავა-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

5. სხვადასხვა საკითხები. მ.ნანავა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

 

გააზიარე